Program Java menggunakan Array (Larik)

Klik show untuk melihat
import java.io.*; 
public class Array 

public static void main (String [] args)throws IOException 

int i, pnjng; 

BufferedReader Ms = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in)); 

System.out.println ("-----> INPUT <-----"); 
System.out.println (); 
System.out.print ("Jumlah Mata Kuliah : "); 
pnjng = Integer.parseInt (Ms.readLine ()); 

int [] bil = new int [pnjng]; 
String [] K = new String [pnjng]; 
for ( i=0; i< pnjng ; i++) 

bil [i] = i + 1 ; 
System.out.print ("Mata Kuliah ke - "+ bil [i] + " : " ); 
K [i] = Ms.readLine (); 

System.out.println (); 
System.out.println ("-----> OUTPUT <-----"); 
System.out.println (); 
System.out.println ("Nama Mata Kuliah :"); 

for ( i=0 ; i< pnjng ; i++) 
System.out.println (bil [i] + ". " + K[i]); 


import java.io.*; public class Array { public static void main (String [] args)throws IOException { int i, pnjng; BufferedReader Ms = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in)); System.out.println ("-----> INPUT <----- data-blogger-escaped--="" data-blogger-escaped-1="" data-blogger-escaped-:="" data-blogger-escaped-ata="" data-blogger-escaped-bil="" data-blogger-escaped-for="" data-blogger-escaped-i="" data-blogger-escaped-int="" data-blogger-escaped-k="" data-blogger-escaped-ke="" data-blogger-escaped-kuliah="" data-blogger-escaped-mata="" data-blogger-escaped-ms.readline="" data-blogger-escaped-pnjng="" data-blogger-escaped-s.readline="" data-blogger-escaped-string="" data-blogger-escaped-system.out.print="" data-blogger-escaped-system.out.println="" data-blogger-escaped-umlah=""> OUTPUT
Program Java menggunakan Array (Larik)
4/ 5
Oleh

Berlangganan via email

Suka dengan postingan di atas? Silakan berlangganan postingan terbaru langsung via email.